Forumregels

Wat kan en niet kan ... / Ce que est permis et ne l'est pas ...

Moderator: Domotix-Moderators

Post Reply
domotica-owners
Site Admin
Posts: 5
Joined: Thu Apr 27, 2006 3:46 pm

Forumregels

Post by domotica-owners »

Registreren op het Domotica-Owners forum is gratis

Dit FORUM draait zonder winstoogmerk en zonder bemoeienis van derden van welke commerciële aard ook!

Als je je als gebruiker van dit forum registreert, houdt er dan rekening mee dat de gegevens die je verstrekt zoals je naam, e-mailadres enz. zichtbaar zijn voor anderen. Je kunt zelf je naam en wachtwoord kiezen.
Als de naam die je wilt gebruiken al door iemand anders wordt gebruikt wordt dat aangegeven en kun je een andere naam kiezen.

De faciliteiten op dit forum zijn alleen voor geregistreerde leden bedoeld! D.w.z. dat je je alleen aan mag melden en gebruik mag maken van het forum als je je met volgende regels akkoord verklaart. Indien je deze regels niet respecteert zul je onmiddellijk van dit forum verwijderd worden!

1. Alle rechten voorbehouden. Alle berichten en informatie die op het Domotica-Owners forum geplaatst zijn en worden zijn eigendom van het Domotica-Owners forum of van de auteur van desbetreffend bericht.
Zonder schriftelijke toestemming (in dit geval via e-mail: info@domotica-owners.be) mag niets van het Domotica-Owners forum worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.

2. Aangezien dit board een interactief board is, is het onmogelijk de inhoud van de door jouw geposte berichten te verifiëren.
Bedenk dat wij dit board niet constant monitoren en dus ook geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van berichten die door onze leden (jij dus) worden gepost!
Wij dragen geen aansprakelijkheid voor de juistheid, (in)compleetheid of wettelijke toelaatbaarheid van het bericht. Iedere lid is verantwoordelijk voor zijn eigen bericht!
Wij kunnen berichten verwijderen, en zullen dit - indien wij van mening zijn dat dit dient te gebeuren - doen.
Een ieder die zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dient zich schriftelijk (in dit geval via e-mail) te melden.
Gebruik daarvoor volgend e-mail adress: info@domotica-owners.be
Wij zullen uw klacht op juistheid of wettelijke grond controleren en indien noodzakelijk actie ondernemen. Klachten dienen onderbouwd te zijn! Een duidelijke uitleg over uw bezwaar is dus noodzakelijk.

3. Het doel van dit forum is een verzamelpunt te zijn voor Domotica & Immotica fanaten die middels dit forum over hun hobby en haar activiteiten kunnen discussiëren. Berichten met een lasterlijk of beledigend karakter worden verwijderd en de gebruiker zal een waarschuwing krijgen, bij herhaalde feiten kan de gebruiker van het board verwijderd worden.

4. Wij houden dit board graag netjes.
D.w.z. dat wij niet gediend zijn van mensen die hun vragen of opmerkingen duidelijk in een verkeerd forum plaatsen of dezelfde vraag meerdere keren in verschillende forums stellen.
Een herhaaldelijke 'vervuiler' zal dan ook van het board worden verwijderd.

5. Op dit board gelden de normale fatsoensregels. D.w.z. dat het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal, als ook berichten waarbij iemands privé gegevens bekend worden gemaakt (tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming is gegeven) of iemand op ordinaire wijze wordt aangevallen, uit den boze zijn! Deze berichten worden gewist en afhankelijk van de ernst van de feiten zal de overtreder van het board worden verwijderd.

6. Discussies over privé zaken, roddels en andere berichten die niets met Domotica of Immotica te maken hebben zijn op het Domotica-Owners forum niet gewenst.
Als je een dergelijk bericht toch plaatst loop je het risico te worden verwijderd.
Wij willen discussies die uit de hand zouden kunnen lopen op voorhand in het geheel vermijden. Heb je bezwaar op een beslissing die is genomen door de operator of moderator dien je je via e-mail of PM te melden. (dus niet openlijk via het board!)

7. Op het Domotica-Owners forum wordt elke vorm van reclame geweerd alsook bijhorende prijsaanduidingen
Het plaatsen van links naar commerciële sites is wel toegestaan!

Veel plezier op het Domotica-Owners forum

Het Domotica-Owners team
Post Reply